top of page

קארל יונג, קתרין בריגס, ואיזבל מיירס-בריגס


בשנת 1921 יצא לאור הספר "טיפוסים פסיכולוגים" מאת הפסיכיאטר והפסיכואנליטיקאי השויצרי קארל יונג. יונג היה ממנסחי התורות הפסיכולוגיות הגדולות, אשר הטביעו חותמן על תחומים שונים כגון פסיכותרפיה, פילוסופיה, אמנות, פרשנות ההיסטוריה, ומדעי ההתנהגות לתחומיהם.


ע"פי התאוריה של יונג אנו חווים את העולם דרך: תחושה, אינטואיציה, חשיבה ורגש כאשר אצל כל אחד אחת הפונקציות דומיננטית יותר מהשאר.

באותה שנה בארה"ב, קראה את ספרו של יונג הגברת קתרין בריגס ובמשך 20 שנים, יחד עם בתה איזבל מיירס, השקיעו השתיים זמן בהפיכת הספר לשאלון "נייר ועיפרון" הממפה את סוגי האישיות של האדם על פי התאוריה המקורית של יונג. מטרתן היתה להפוך את המודל ליישומי ונגיש לקבוצות וליחידים.

התיאוריה הפכה למעשית בזמן מלחמת העולם השנייה כאשר היה צורך דחוף לשלב נשים בשוק העבודה במקום הגברים שנלחמו בשדה הקרב. השאלון הוכיח עצמו בצורה טובה ביותר בתהליכי הגיוס והשילוב בעולם העבודה ולאורך השנים נחקר ושופר מבחינת תוקף, מהימנות, תרבויות ומצבי חיים.

השאלון החל לשמש ככלי מרכזי בהתפתחות ארגונית ואישית אצל מיליוני אנשים וחברות מסביב לעולם. מודל MBTI הנו מודל בעל ארבע דיכוטומיות:


האם אתה Extroversion or Introversion ? האם אתה Extravert הנוטה להתרכז בעולם החיצוני ושואב אנרגיה מנוכחותם של אנשים סביבך? או שאתה Introvert המוצא שקט בעולמך הפנימי ומעדיף להיות לבד? האם אתה Sensing or Intuition ? כיצד אתה מעבד אינפורמציה,אוסף נתונים על המתרחש סביבך? האם אתה Sensing נצמד לעובדות "היבשות", מעבד ומתאר את המידע בפרטים טכניים? או Intuition - המשתמש בחמשת החושים כדי לאסוף מידע ומתאר דרך הרגש?


האם אתה Thinking or Feeling - איך אתה בקבלת החלטות? האם אתה Thinker האוסף עובדות באופן שיטתי ולוגיו מתתמקד בהן? או שאתה Feeler - כזה המניח את העובדות בצד ומתמקד באנשים העומדים מולך ושואף תמיד לאיזון והרמוניה?


האם אתה Judging or Perceiving ? מימד זה הנו תוספת שלמיירס ובריגס למודל. האם אתה perceiver המעדיף להתנהל בתוך מסגרת מוגדרת בה מחליטים עבורך? או Judger המעדיף לחשוב "מחוץ לקופסא" ללא עוגנים ולוחות זמנים?


דיכוטומיות אלו יוצרות 16 סוגי טיפוסים שונים כאשר כל טיפוס מקבל 4 אותיות.

ארבעת האותיות של כל אדם אינן תוצר של החלטה שרירותית אלא סיכום של אבחון ומענה לשאלות המסייעות להגדיר, בכל אחת מהדיכוטמיות, איזה דפוס דומיננטי שלכם יותר ואיזה פחות.

Comments


bottom of page