top of page

שאלונים ודוחות

עודכן: 13 במאי 2019

שאלון ה MBTI הנו שאלון אינטרנטי המופיע בעולם בשתי גרסאות כאשר לכל אחת מהגרסאות שימושים שונים, בהתאם לצרכים של האדם.


שאלון Step 1 - כולל 93 שאלות וממפה את האדם על 4 צירי התנהגות, וכך מסווג לאחד מתוך שישה עשר הטיפוסים על פי המודל.

שאלון Step 2 - כולל 144 שאלות וממפה את האדם על 20 אספקטים שונים. בשאלון זה אין אדם אחד דומה לרעהו. משני סוגי השאלונים ניתן להפיק מספר דוחות שונים:


דוחות לדוגמא Step 1

דוח הכוונה וייעוץ קריירה דוח מנהיגות וסגנון ניהול דוח בין ממשקי דוח צוותי

 

פרופיל אישי

עם סיום מילוי השאלון, ניתן להפיק לאדם דוחות שונים בהתאם לצורך: דוח קריירה - דוח זה כולל את החלקים הבאים : טיפוס האישיות של האדם, תחומי עניין רלוונטים, תפקידים וסביבת עבודה מתאימים, טיפים לתהליך חיפוש העבודה, רשימת מקצועות ותפקידים הרווחים ביותר עבור טיפוס האישיות של האדם.


דוח לפיתוח מנהלים (StepII) - דוח זה ממפה את האדם על עשרים מרכיבי אישיות, ומאפשר לדייק את ההבדלים בין שני אנשים מאותו הטיפוס. דוח זה כולל את החלקים הבאים: טיפוס האישיות, התייחסות לחלקים הבאים: טיפוס האישיות תקשרות בינאישית, קבלת החלטות, התמודדות עם שינוי והתנהלות בקונפליקט.


דוח צוותי - כל חבר צוות מקבל דוח הכולל חלק אישי הייחודי רק לו , וחלק צוותי הזהה אצל כל חברי הצוות. הדוח הצוותי כולל - "טיפוס האישיות הצוותי" , חוזקות ונקודות עיוורון של הצוות, תהליך קבלת ההחלטות שלך מול התהליך הרווח בצוות, סגנון התקשורת האישי שלך מול סגנון התקשורת הרווח בצוות, פעולות לשיפור ברמה האישית והצוותית ועוד

אדם המילא את השאלון ייקבל את הדוח האישי שלו בחזרה רק על ידי מוסמך MBTI המומחה למודל ויודע לנתח את הדוחות ולהעביר משוב בחזרה, בפגישה אחד על אחד, או בקבוצה.

Comments


bottom of page