top of page

רכישת שאלונים
 

**שימו לב: המחיר אינו כולל מע״מ**

תוקף השימוש בשאלונים הינו עד 6 חודשים מתאריך הרכישה. לאחר תאריך זה, יפוג תוקפם ולא יתאפשר להשתמש בשאלונים אלה, אלא לרכוש שאלונים מחדש.

bottom of page