top of page

הזמנות

ממרכז הישראלי ל MBTI

מבוא לטיפוסי אישיות

מבוא לטיפוסי אישיות

120.00 ₪מחיר

ספר פופולרי זה כולל תיאור מפורט של כל 16 טיפוסי האישיות של מיירס ובריגס, ומסביר באופן ידידותי ומדויק את מהות ואבני היסוד שבבסיס התאוריה של קרל יונג.  הוא מתאים לכל אדם, הוא מומלץ לאנשים שעובדים עם אנשים, והוא חיוני לכל מוסמך MBTI בישראל.  מהדורה זו בשפה העברית היא המהדורה הרשמית מטעם האיגוד העולמי למיירס-בריגס.

לא כולל מע"מ

bottom of page