top of page

הזמנות
 

המרכז הישראלי ל mbti

חשיבה יצירתית

חשיבה יצירתית

145.00 ₪מחיר

Introduction to Type® and Innovation

Written by Damian Killen and Gareth Williams.

 

האם יש קשר בין טיפוסי אישיות ליצירתית? בהחלט כן.  חוברת זו מדגישה את ההבדלים באופן בו אנשים מגדירים את המונחים יצירתיות וחדשנות, ומסבירה איך לכל טיפוס אישיות תרומה משמעותית אחרת בתהליך החשיבה.  החוברת מציגה מדוע לאורך שלבי תהליך החשיבה או סיעור המוחות, שלבים מסוימים עלולים להרגיש לנו נוח ואפקטיביים בעוד שלבים אחרים מרגישים לנו מביכים ומעייפים.  עבור כל אחד מ 16 טיפוסי האישיות, החוברת מציגה מצד אחד, פיתוח טכניקות המבוססות על החזקות של הטיפוס, ומצד שני טכניקות המבוססות על אימון החלקים הפחות טבעיים וביאה מבט מרענן לתהליך.  חוברת זו מיועדת (1) לארגונים שרוצים ליישם את כוחה של תיאוריית הטיפוסים בכדי להשיג חדשנות מתמשכת, (2) לאנשים שרוצים לשפר את פוטנציאל היצירתיות שלהם על ידי רתימת התובנות והידע על טיפוס אישיותם. החוברת בשפה האנגלית ובפורמט PDF.

לא כולל מע"מ

bottom of page