top of page

טיפים להנחית סדנה 'מרחוק' לפי טיפוסי אישיות MBTI


כמו בסדנה פרונטלית, גם בלמידה מר חוק למשתתפים יש העדפות שונות: אחד אוהב עם מצלמה, אחד נמנע מזה כל עוד אפשר. אחד נמשך למהות ולסיפור, אחד צמא לנתונים מחקריים. אחד אוהב עבודה בקבוצות קטנות, אחד מעדיף זמן קריאה ועיבוד עצמי...


אז איך נוודא שכולם מפיקים את המיטב מהסדנה?

 

לכל דפוס התנהגות דרכי למידה מועדפות. גוונו את דרכי ההנחיה על מנת ליצור מעורבות וסקרנות בקרב כולם. להלן מספר הצעות וטקטיקות המתייחסות להעדפות השונות של אנשים לפי טיפוסי אישיות MBTI.


אם אינכם מכירים את דפוסי ההתנהגות של המודל, לחצו לקריאת תקציר.

Extraversion

· אפשרו שאלות מילוליות ללא השתקה וכן משוב

אינטראקטיבי בזמן הסדנה

· השתמשו בחלוקה לקבוצות בניגוד למשימות פרטניות

· תנו להם אפשרות להביע את קולם ולשתף בחשיבה שלהם את שאר הקבוצה


Introversion

· תנו משימה קצרה כהכנה לפני הסדנה

· תנו להם את האפשרות לעבד את החומר הנלמד לבד או בזוגות בניגוד לשיח במליאה או בחלוקה לקבוצות.

· הזמינו אנשים לדבר באופן אישי וקראו בשמם, אך באופן לא מאיים

Sensing

· שתפו בדוגמאות קונקרטיות ודרכי יישום מעשיים לנושא

· גלו הערכה ליסודיות ותשומת לב לפרטים

· ציינו מספיק פרטים על גבי השקף בניגוד לתמונה שמעבירה רק את המסר

iNtuition

· השתמשו בתמונות ודימויים שמעבירים את המסר

· אפשרו מקום לסטייה מהנושא, למשל סיעור מוחות וחקירת רעיונות חדשים שעשויים להוביל לחוויית למידה עשירה יותר.

· דברו על המהות, על המשמעות, ועל המסרים הרחבים של הנושא. אל תישארו רק בקונקרטי.

Thinking

· ספקו הסבר הגיוני למטרות

· הציגו נתונים או מחקרים סביב הנושא, תנו תוקף לשימוש בו בעוד מקומות

· תנו מקום לשאלות או דעות המאתגרות את הנושא ותרגישו נוח להתייחס גם לחסרונות לצד היתרונות.

Feeling

· תנו משוב חיובי והכרה בכל הקשור בהתקדמות והצלחה של המשתתפים

· הציגו דוגמא המראה כיצד הנושא משפיע על אנשים ומערכות יחסים

· תהיו אישיים, בקשו דוגמאות מהחיים שלהם ותנו דוגמאות מהחיים שלכם

Judging

· שמרו על מבנה, יעדים ולוח זמנים ברור

· כבדו את לוחות הזמנים שנקבעו

· ציינו או חגגו סיום משימה או הגעה ליעדים

Perceiving

· השאירו מקום לגמישות, אל תהיו נוקשים עם האג'נדה רק כי 'קבעתם מראש'

· הכירו בתרומה של הספונטניות העשויה לצוץ בתהליך

· פנו מקום למידע חדש שעשוי להיות רלוונטי

Comentarios


bottom of page