top of page

השימוש ב - MBTI לפיתוח צוותים

למודל MBTI שתי מטרות עיקריות:

1) הבנה של מנגנון החשיבה האוטומטי שלך והפקת המיטב בהתאם לדרישות התפקיד או הסיטואציה

2) קבלה של האנשים סביבך מתוך מקום של הבנה טובה יותר איך ולמה הם חושבים ומתנהגים.


השילוב בין שתי המטרות יחד הוא מנצח.

ככל שנתאמץ להיפתח, אנו עדין נוטים לראות העולם מנקודת מבט מסוימת. למידת MBTI בקבוצה מאפשרת לראות וללמוד נקודות מבט חדשות וזרות, וכתוצאה מכך מחדדת ומדייקת לכל אחד את אופן החשיבה וסגנון הניהול שלו עצמו. החכמה היא להבין

שאנשים קולטים מידע באופן שונה, ניגשים לפתרון הבעיה באופן שונה, ומקבלים החלטות באופן שונה (גם אם יגיעו בסופו של דבר לאותה החלטה).


לכן, תהליך פיתוח עבודת צוות ותקשורת בין אישית בעזרת מודל MBTI הוא מאוד אפקטיבי. הוא נועד לשפר את עבודת הצוות על ידי:

· הבנת התרומה העיקרית של אחד לצוות

· הסרת שיפוטיות והבנה למה כל אחד מתנהג כפי שהוא מתנהג

· שיפור בין ממשקי עבודה ספציפיים – מתוך הבנת השונות ביניהם בהתייחס לתפקידים והציפייה

· הטמעת שפה חכמה וחיובית לדבר ולתקשר אחד עם השני


בנוסף, תהליך פיתוח צוות בעזרת MBTI בוחן את הצוות כיחידה שלמה, כלומר את 'טיפוס האישיות' של הצוות ומשמעויותיו:

· נקודות החזקה של הצוות

· נקודות העיוורון של הצוות

· אופן קבלת ההחלטות

· ועוד


הפכו את השונות בין חברי הצוות לנכס שלכם.תגובות


bottom of page