top of page

הזמנות
 

המרכז הישראלי ל mbti

למידה באקדמיה

למידה באקדמיה

145.00 ₪מחיר

Introduction to Type® and College

Written by John K. DiTiberio and Allen L. Hammer 

 

חוברת זו מתארת כיצד סטודנט יכול להשפיע ולשפר את סגנון והרגלי הלמידה, דרכי התמודדות עם מבחנים ועם לחץ, יחסים בין אישיים עם חבר לספסל הלימודים או עם אנשים אחרים באוניברסיטה. החוברת מפרטת ונותן טיפים והצעות לשיפור עבור כל אחד מ 16 טיפוסי האישיות. החוברת בשפה האנגלית ובפורמט PDF.

לא כולל מע"מ

bottom of page