top of page

פרקטיקום
 

היית בתוכנית ההסמכה שלנו? איפה חדר הכושר לאמן את שרירי ה MBTI??
 
המטרה :

ללמוד שיטה שתעזור לך לזכור ולהכיל את כל המידע על כל אחד מהטיפוסים בקלות.

לתרגל שיחות אבחון עם לקוח על בסיס שאלונים אמיתיים

 

מה בתוכנית :

ארבעה מפגשים המיועדים למוסמכי MBTI בלבד.

מנחה - יואב לוי (Te)

למידת שיטה קלה להבין ולזכור את מאפייני האישיות של כל טיפוס

למידה ותרגול קריאת דוח

למידה ותרגול תהליך best fit מול לקוח ותהליך ההתערבות.

יישום מיידי של החומר הנלמד על דוחות/ סיפורי מקרה של לקוחות המשתתפים.

 

דרישות הקורס:

כחלק מתהליך הלמידה יידרש כל משתתף להעביר אבחון MBTI ל - 4 אנשים שונים (לקוחות או מכרים) במהלך התכנית. מומלץ למכור את השאלונים ללקוחות אמיתיים.

מועד הקורס:
טרם מועד לקורס נוסף, ברגע שתיפתח ההרשמה לקורס חדש, נעדכן בשמחה :)
bottom of page