top of page

סרטון מצחיק על אחד ההבדלים בין אנשים עם דפוס התנהגות Thinking לעומת Feeling

כמה קשה לנו להבין את הצרכים של האחר, כאשר הם טיפוסים הפוכים מאתנו. כל אחד שווי בעולם ובצורת החשיבה המוכרת לו. גם כאשר אנו רואים שהאחר זקוק לעזרה, אנחנו יודעים להציע לו באופן אוטומטי קודם כל את מה שאנחנו היינו צריכים לו היינו במצב שלו. באופן ספציפי, אנשים בעלי דפוס התנהגות Thinking קופצים ישר לפתרונות.Comentarios


bottom of page