הזמנות

ממרכז הישראלי ל MBTI

ארגונים

ארגונים

145.00 ₪מחיר

Introduction to Myers-Briggs® Type in Organizations

Written by Sandra Krebs Hirsh and Jean M. Kummerow. 4th Edition.

 

חוברת זו מרכזת מידע חשוב על ההתנהגות של טיפוסי אישיות שונים בסיטואציות הקשורות למקום העבודה. עבור כל אחד מ 16 טיפוסי האישיות החוברת מתארת את הכישורים הטבעיים, סגנון ההתנהלות בסביבת העבודה, אופן פתרון בעיות, וסגנון למידה. בנוסף, החוברת מציעה אסטרטגיות הימנעות מאתגרים פוטנציאליים וטיפים להתפתחות אישית. לבסוף, החוברת כוללת מידע על האופן בו אדם מקבל החלטות ומגיב ללחץ (זאת על בסיס החלק התאורטי של דינמיקה בטיפוסים והיררכית הפונקציות המנטליות של כל טיפוס). החוברת בשפה האנגלית ובפורמט PDF.

 

מתנה

בכל רכישת חוברת מצורף קוד גישה לאתר ייעודי בו מוצגים נושאי החוברת במתכונת דיגיטלית ודינאמית כדי לשפר את תהליך הלמידה.

בניית אתרים BestSite

MBTI לוגו