top of page

הזמנות
 

המרכז הישראלי ל mbti

ניהול קונפליקט

ניהול קונפליקט

145.00 ₪מחיר

Introduction to Type® and Conflict

Written by Damian Killen and Danica Murphy.

 

מתח וקונפליקט קיים במקומות שונים בארגון, לאורכו ולרוחבו.  זו חוברת חובה למי שמחפש מודל לניהול וגישור בעיות תקשורת בין אנשים וממשקים.  החוברת מתארת באופן מקיף עבור כל אחד מ 16 טיפוסי האישיות: את תרומתו למצב הקונפליקט, מה הוא צריך מאחרים, נקודות העיוורון שלו, איך אחרים תופסים אותו, איך הוא נראה תחת לחץ, מה גורם לו להיכנס לקונפליקט, ולבסוף אזורים לפיתוח.

החוברת מציעה טיפים, אסטרטגיות תקשורת, ודרכים לפתרון קונפליקטים במקומות עבודה. החוברת בשפה האנגלית ובפורמט PDF.

לא כולל מע"מ

bottom of page