top of page

הזמנות
 

המרכז הישראלי ל mbti

ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים

145.00 ₪מחיר

Introduction to Type® and Project Management

Written by Jennifer Tucker. 

 

ניהול פרויקטים הוא המדע והאמנות בכדי להבטיח שפרויקטים יתבצעו בזמן, בתקציב, ולשביעות רצון הלקוחות ושאר בעלי העניין.  הבנת טיפוסי אישיות והשימוש במודל MBTI יכולים להפוך כל שלב בפרויקט וכל מערכת יחסים בו לאפקטיביים ויעילים יותר.

חוברת זו מציעה סקירה תיאורטית על ניהול פרויקטים ומציגה את החזקות והחולשות של כל אחד מ 16 טיפוסי האישיות בתהליך תכנון הפרויקט ובהוצאתו לפועל.  לבסוף, בחוברת מוצגים חמישה סיפורי מקרה אשר מדגימים כיצד ניתן להתגבר על מכשולים בפרויקט באמצעות יישום מושגים מתאוריית טיפוסי האישיות. החוברת בשפה האנגלית ובפורמט PDF.

לא כולל מע"מ

bottom of page