top of page

הזמנות

ממרכז הישראלי ל MBTI

מפגש הכרות

מפגש הכרות

79.00 ₪מחיר

הכירו את אבחון האישיות הפופולרי ביותר בעולם – מפגש מרתק החושף את אבני היסוד של המודל ואפשרויות השימוש בו בזירות החיים השונות. 

אי אפשר שלא להתאהב בו.

זום

לא כולל מע"מ

bottom of page