top of page

הזמנות

ממרכז הישראלי ל MBTI

יום עיון

יום עיון

1.00 ₪מחיר

יום למידה למוסמכי וחובבי MBTI המיועד להעשרה, שיתופי פעולה, וכל מה שקשור בשפה הנהדרת הזאת.  

ימי העיון כוללים הרצאות של מוסמכים מהקהילה בתחומי העשייה שלהם, ידע חדש, תרגילים והפתעות.

לא כולל מע"מ

bottom of page