top of page

הזמנות
 

המרכז הישראלי ל mbti

מפגש היכרות עם MBTI

מפגש היכרות עם MBTI

67.50 ₪מחיר

מפגש הכרות עם MBTI

 

בשורה התחתונה, מודל MBTI מאפשר לך, בתפקידך המקצועי, לעזור לאנשים להכיר את עצמם ולהתנהל יותר ביעילות בתפקידי ניהול, שיפור מיומנויות ניהול, יצירת שת"פים וייעול עבודה בין ממשקים, בחירת קריירה, יציאה לעצמאות או תפקיד חדש, ועוד.

מה נלמד במפגש?

מפגש היכרות זה חושף את השימושים במודל והאפליקציות השונות שלו. 

במהלך המפגש נחשוף בפניך את שפת המודל ומונחיה, נלמד לזהות את טיפוסי האישיות שונים ונגלה איך פרופיל האישיות של האדם תומך בתהליך הפיתוח האישי והבינאישי של האדם.

מפגש זום

לא כולל מע"מ

bottom of page