יום בלי רגשות

לכל ה F בינינו, תדמיינו מה היה קורה אילו הייתם מתנתקים מהרגשות? אז יש שירות כזה...