top of page

השימוש ב MBTI בגיוס עובדים

עודכן: 10 בינו׳ 2021

אם אני יודע בדיוק איזה 'טיפוס' חסר לי בצוות, האם אפשר להשתמש באבחון MBTI כדי לאתר את האדם המתאים?

אבחון MBTI נועד לתהליך פיתוח אישי ובינאישי של האדם, לכן משתמשים בו בארגונים בכל הקשור לפיתוח מנהיגות וקבלת החלטות, בניית צוות ושיפור התקשורת בין ממשקים, התמודדות עם לחץ ועומס, פיתוח טאלנטים והכוונה לקריירה. הוא אינו נועד למיון וגיוס!

האבחון אינו מודד יכולת או מיומנות אלא דפוסי התנהגות טבעיים לאדם וצורת חשיבה אוטומטית. דפוסים אלו באים תמיד לידי ביטוי בהתנהגויות שלנו ובאופן בו אני מתקשרים עם העולם, יחד עם זאת אנו מסוגלים להתאמץ ולהתאמן בלהתאים את עצמנו ולסגל התנהגויות בהתאם למה שצריך או נדרש בתפקיד או בסיטואציה ספציפית.

בנוסף, ישנן סיבות נוספות מדוע לא ניתן להשתמש ב MBTI למיון וגיוס...

1) לאבחון יש משמעות רק אם האדם עונה עליו מבחירה וממקום של התבוננות אישית וגילוי. אם אדם ימלא את השאלון בהתאם למה שהוא חושב שמצופה ממנו, יתכן ותוצאות האבחון לא ישקפו את מי שהוא באמת.

2) הישענות רק על תוצאות האבחון אינה מספקת. תוצאות האבחון מהוות השערה טובה מאוד לגבי טיפוס האישיות אולם תהליך מקצועי כולל אימות ודיוק המאפיינים יחד עם האדם.

3) מבחינה אתית, חובה להחזיר אבחון MBTI ולשקף את תוצאותיו לאדם בשיחת משוב. בתהליכי גיוס ומיון בארגונים, לרוב אין אפשרות או לגיטימציה לקיים שיחת משוב אישית למועמדים.תגובות


bottom of page